Congregatie Zusters
Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën Ruiselede

2013 “325 jaar, een ochtendgevoel”

In 2013 viert de Congregatie Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën Ruiselede haar 325-jarig bestaan.

325 jaar inzet door de Zusters en hun medewerkers in zorg voor zieken en bejaarden, in opvoeding en onderwijs; hier bij ons maar ook in Brazilië en Congo.

De verjaardag van de Congregatie is de gelegenheid bij uitstek om mensen samen te brengen rond de kracht van haar spiritualiteit. We willen in dialoog -met vreugde- de geschiedenis vieren en we vieren dat de spiritualiteit van de Congregatie wordt doorgegeven; niet in dezelfde uiterlijke vorm, maar in dezelfde geest…

Het verhaal gaat verder!

Het begint met ... een droom van een verhaal

De legende:

“Het gebeurde te Ruiselede. Het was nacht. Twee zusters worden gewekt en uitgenodigd: ‘Kom en volg mij’. De zusters voelen het aan - het is Maria - en ze volgen haar.

Op 7 plaatsen houdt de Vrouw halt. Ze knielt en ze bidt en telkens blijven enkele bloeddruppels liggen…

’s Anderendaags ‘ILLUD MANE’, die ochtend, in de kapel, zijn de zusters verbaasd dat de prachtige mantel van het beeld van Onze-Lieve-Vrouw vuil en beslijkt is alsof het pas van een lange tocht, langs modderige wegen, is teruggekomen.

De mensen vonden op 7 plaatsen nog de bloeddruppels. Wat een schitterend verhaal, ook voor ons vandaag!

Maria de hemelse Moeder gaat met de mens nu op stap langs de wegen van het leven, ook de modderige wegen… Ze deelt op die weg het mensenhart, soms gekwetst, het hart doorboord met pijlen van liefde, met de scherven van het leven…

Wat een Moeder! Ze wekt zelfs mensen om op te staan en haar te volgen... Wat een Moeder!”

Ook wij durven breed en gedurfd dromen van…

Een spirituele visitatie:
Geïnspireerd door Maria’s pelgrimage 325 jaar geleden, willen we tussen 2010 en 2013 rondgaan bij elkaar, met de bedoeling elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen om samen te ontdekken hoe de spiritualiteit van de Zusters O.L.V. van 7 Weeën –elke dag een hoopgevend begin- vandaag leeft in het onderwijs, de bejaardenzorg en de kloosterhuizen.

We dromen ervan de verbondenheid tussen de verschillende voorzieningen, verbonden met de Congregatie, groter te maken. Want we hebben iets met elkaar te maken. We zijn één familie.

We willen samen de verjaardag van de Congregatie, van de spiritualiteit die ons drijft vieren rond één grote taart of beter nog een gediversifieerd dessertbuffet...

Hoe:

Door samen een antwoord te zoeken op de vragen: Waar staan we vandaag? Van waaruit komen we? Waar gaan we naartoe? Wat draagt ons? Wat drijft ons voort?

Door mensen te laten ervaren dat de spiritualiteit zo krachtig is dat het een meerwaarde, een motivator, een drive kan zijn voor zowel het individu als de voorziening(en) als organisatie. Het proces van samen zoeken naar onze wortels en identiteit is het belangrijkste.

De ochtend:

We leggen daarbij de nadruk op de ervaring van ‘de ochtend’.
Het ochtendgloren, de ochtendfriste, het prille van een lentemorgen, de kiemkracht,…
Op zoek gaan naar: wat was voor jou ooit een hoopgevend nieuw begin?

Tijdens de Nieuwjaarsontmoeting voor directies op 30/1/2010 heeft Piet Raes het thema toegelicht a.d.v. het filmpje ‘Signs’: http://www.youtube.com/watch?v=uy0HNWto0UY

Hier ontstaat het verhaal van een droom… Een boeiend project met heel wat mogelijkheden…

Concreet:

Regionaal zijn clusters samengesteld van voorzieningen verbonden met de Congregatie die wensen mee te werken rond het project: ‘325 jaar, een ochtendgevoel’.

Het proces van ontmoeting is zeer waardevol. Elkaar leren kennen, samen groeien, bruggen bouwen tussen communiteiten, scholen, rusthuizen,...

Elkaars huizen letterlijk betreden én ‘maaltijd is verhaaltijd’.

Op deze website kunt u volgen wanneer de clusters samenkomen en rond welke projecten concreet wordt gewerkt.

Bekijk hier een lijst van clusters

Projecten:

In de aanloop naar 2013 wensen we medewerkers samen te brengen rond volgende projecten:

Tijdslijn

Identiteitstraject:

 • Wie? De zusters O.LV. van 7 Weeën
 • Ontmoeting te Ruiselede
 • Spirituele visitatie: een ommegang naar/tot bij elkaar
 • Website: www.olv7weeen.be
 • Verbroedering Mufunga

Kunsttraject:

 • Tentoonstelling te Ruiselede
 • Scheurkalender
 • Drieluik met duiding omtrent de Congregatie
 • Kunstwerk

Feestjaar:

 • Opening zondag 16 september 2012  - eucharistie met zendingsmoment en aansluitend  de ommegang te Ruiselede
 • Activiteiten in de voorzieningen n.a.v. het jubilieumjaar
 • Aanplanten van krokussen
 • Bezoek aan de tentoonstelling te Ruiselede (Brochure)
 • Afsluiting zondag 15 september 2013: eucharistie met onthulling en duiding kunstwerk, aansluitend de ommegang te Ruiselede
 • Verslag startweekend Illud Mane 2012

Prikkellijst

Stuurgroep Feestcomité 2013

De leden: 

Zr. A. Neirynck, E.H. Degrieck, Zr. C. De Craene, E.H. R. Depré, N. Lust, J. De Clercq, W. Van Houcke, D. Lips, F. Vanneuville, E. Claeys

De ‘Stuurgroep Feestcomité 2013’ vergadert geregeld in het klooster te Ruiselede.

Werkgroep Identiteit

Vanuit het Feestcomité is de Werkgroep Identiteit onstaan. Deze werkgroep probeert de Identiteit van de Congregatie duidelijk te omschrijven. De leden: Zr. A. Neirynck, E.H. Degrieck, Zr. C. De Craene, J. De Clercq, D. Lips, F. Vanneuville, E. Claeys

 

WIJ, ZUSTERS ONZE-LIEVE-VROUW VAN 7 WEEËN,
ZIJN BLIJ EN DANKBAAR VOOR ONS 325-JARIG BESTAAN.

Wij nodigen u van harte uit op de FEESTZITTING n.a.v. ons jubileumjaar
in de kapel van het klooster op VRIJDAG 3 MEI 2013.

14u00 - 14u10 : Verwelkoming door Zr. Christianne De Craene, Algemeen Overste.

14u10 - 14u20 : Bezinning door Z.E.H. Kanunnik Antoon Vansteeland, vicaris van de religieuzen.

14u20 - 15u10 : Lezing door prof. dr. Annelies Van Heijst, hoogleraar Zorg, Cultuur en Caritas
aan de Universiteit van Tilburg en medeauteur van het boek Ex Caritate.

Thema: Ex Caritate. Kloosterleven, apostolaat en nieuwe spirit van actieve vrouwelijke
religieuzen vroeger en nu.

15u10 - 15u20 : Jubelcantate van de Congregatie (1946), door Inge Zutterman.

15u20 - 16u10 : Getuigenissen omtrent de beleving en de inspiratie waarmee we vandaag én morgen
de spiritualiteit van de zusters verder uitdragen; ingeleid door E.H. Patrick Degrieck,
Algemeen directeur van de Congregatie.

16u10 - 16u20 : Magnificat, samenzang.

16u20 - 16u30 : Slotwoord en zegen door Mgr. Jozef De Kesel, bisschop van Brugge.

17u00 - 18u30 : Feestelijke receptie in Shamrock, Euromarktlaan 24 te 8700 Tielt.

Indien u aanwezig wil zijn, kan u een mail sturen naar christianne.decraene@olv7w.org met de vermelding of u aanwezig bent op de feestzitting en/of de receptie en met hoeveel personen.

Foto: Norbert Maes

Blauw - doorspekt met licht - Maria's mantel.
Verticaliteit - hemel verbonden met aarde.
7 panelen afgeboord met oranje-geel - het lijden van iedere individuele mens.

Donkere band - de 7 Smarten van Maria.
Horizontaliteit - een tijdlijn - onze wereld met haar lijden en pijn.
Diepgroen - hoop.

Waar het goddelijke het menselijk lijden raakt, verschijnen er sprankeltjes van hoop.
Waar mensen zich in hun lijden toevertrouwen aan onze hemelse moeder Maria,
daar wordt het leven weer hoopvol.

De Zeven Weeën - Agnes Maes 2005