Congregatie Zusters
Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën Ruiselede

Over Curando


Historiek

Congregatie O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede

De congregatie O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede vond haar oorsprong in 1688, toen Elisabeth Van Hulle een groep vrouwen om zich heen verzamelde om samen een leven te leiden van gebed en dienstbaarheid. Deze ‘spinsters’ – ze verdienden de kost met het spinnewiel – waren dienstbaar aan hun naasten door zieke en oude mensen aan huis te bezoeken en te verzorgen.
Hun spiritualiteit was gericht op de devotie voor Onze Lieve Vrouw van zeven Weeën.
In de loop der eeuwen groeide dit initiatief uit tot een grote congregatie in dienst van ouderenzorg en onderwijs.

In het woelige water van de geschiedenis wisten deze vrouwen hun dienstbaarheid aan zieke en ouder wordende mensen telkens opnieuw aan te passen aan de noden van de eigen tijd. Zo werd er gaandeweg voorzien in gemeenschappelijke zorg en huisvesting voor zorgbehoevende ouderen. Door de fusies met andere congregaties in de loop van de vorige eeuw werden verschillende van dergelijke instellingen voor ouderenzorg samengevoegd.

Oprichting vzw Bejaardenzorg

In 1991 richtte de congregatie de vzw Bejaardenzorg O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede op, bestaande uit zes rust- en verzorgingstehuizen verspreid over de provincie West-Vlaanderen (gelegen in Brugge, Beernem, Ruiselede, Dentergem en Heestert). De voorbije 24 jaar evolueerden deze tehuizen tot woonzorgcentra en werd de dienstverlening uitgebreid met centra voor dagverzorging en kortverblijf en een lokaal dienstencentrum.

Fusie

In 2014 vond een fusie plaats van vzw Bejaardenzorg O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede met vzw Cura, een vzw voor thuisverpleging en assistentiewoningen van dezelfde congregatie. Deze fusie was het startsein voor een grondige reorganisatie van het totale zorgaanbod en voor een naamswijziging van de vzw.

Curando vzw, heden en toekomst

Geïntegreerd zorgaanbod

Op vandaag biedt vzw CURANDO haar zorgaanbod op geïntegreerde wijze aan in vijf woonzorgzones. Zo engageert de vzw zich voor een compleet zorgtraject, gaande van ondersteuning in de thuissituatie via thuisverpleging, de diensten van een lokaal dienstencentrum, dagverzorging en kortverblijf, tot residentiële zorg met assistentiewoningen en woonzorgcentra.

www.curando.be