Congregatie Zusters
Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën Ruiselede

Geschiedenis van de Congregatie

 

Door Gods liefde geroepen
Zusters Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën
1688 - 2013 : 325 jaar


De Stichting
:

1688: E.H. Ignatius De Plancke en Elisabeth Van Hulle van Ruiselede nemen initiatief om noden te lenigen. Een viertal vrouwen vormen de eerste kleine gemeenschap.

 • Ze voorzien met het spinnewiel in eigen levensonderhoud.
 • Deze activiteit bezorgt de communiteit de naam van ‘Spinhuis’, de bewoners de naam van ‘Spinnersen’.
 • De nieuwe stichting wordt toegewijd aan O.L.V. van 7 Weeën.
 • Daarmee sloten ze zich aan bij de Mariaverering die reeds eeuwen bestond in Ruiselede. ?Reeds in 1305 wordt Ons Vrauwe van Ruslede vermeld als bedevaartplaats.


Het doel van hun samenzijn staat in de inleiding van de eerste Regel:

’volmaeckt christelijk leven 
ter eeren van het allerbitterste lijden 
onzes Heeren Jesu Christi
ende droefheden van de allerheyligste Maghet
ende Moeder Godts Maria’

De Franse Revolutie:

1794: Vlaanderen bezet door de Fransen.

1796: afschaffing van de kloosters.

1799: de zusters krijgen verbod samen te wonen.

Een tweede stichting, een nieuw elan:

1803: de zusters betrekken opnieuw het Spinhuis.

1811: de naam Zusters O.L.V. van 7 Weeën wordt voor het eerst gebruikt.

1835: goedkeuring Regel Zusters van Ruiselede.

1836: de Congregatie wordt een rechtspersoonlijkheid.

1842: E.H. Carolus Doom wordt pastoor in Ruiselede en geestelijk directeur van de Zusters onder impuls van deze grote hervormer wordt gebouwd: een eerste tehuis voor gebrekkige bejaarden, een onderkomen voor weeskinderen en een totaal nieuw pensionaat.

1844: eerste plechtige inkleding en eerste professie. De zusters leggen de drie geloften af (zuiverheid, gehoorzaamheid en armoede) en ze nemen een kloosternaam aan.

1846: de Congregatie Zusters O.L.V. van 7 Weeën wordt definitief erkend.

De wereldoorlogen:

1914-1918: littekens uit de eerste wereldoorlog. Mensenleed, hongerdagen en materiële schade.

1940-1945: de tweede wereldoorlog slaat harder toe. De zusters van Engelse nationaliteit vluchtten naar hun land uit vrees voor de aanrukkende Duitse legers.

De kloostergemeenschap stelt haar huis open voor opvang van ‘groepen kinderen’ o.a. uit de stad Antwerpen.

Verschillende wortels:

1954: de Congregatie Zusters H. Vincentius Avelgem treedt toe.

1954: Congregatie Zusters O.L.V. Hemelvaart sluiten zich aan bij de Zusters Apostolinnen in Brugge.

1964: Zusters Apostolinnen, samen met de Zusters O.L.V. Hemelvaart fuseren met de Zusters van Ruiselede.

Eén bezieling, één evangelische bewogenheid, éénzelfde dienstwerk: noden lenigen.?Op vandaag vormen ze één religieuze familie, één omheen Jezus, met Maria als patrones en naar het voorbeeld van de H. Vincentius.

1962: een vijftal Zusters vertrekken naar de missiepost Mufunga in Zaïre. 

1962: het tweede Vaticaans Concilie van 1962 laat een frisse wind binnen waaien in de Kerk, maar ook in de kloosters.

1977: Zr. Martha Schoofs vertrekt naar Apora in Brazilië voor pastoraal werk.

1981: een nieuwe leefregel wordt door de Zusters vol enthousiasme samengesteld. In juli 1981 ontvangen de zusters uit de handen van de toenmalige algemene overste Zr. Jeanne-Marie Hondeghem de nieuwe leefregel.

1982: oprichting van communiteit ‘De Schakel’, Knotwilgenstraat 2 Ruiselede.

1984: oprichting van communiteit ‘Emmaüs’, Kerkhofdreef 2 in Beernem.

1987: de communiteit van de Peperstraat verhuist naar de Stijn Streuvelstraat 1 in Brugge.

1988: jubileumviering 300 jaar Zusters Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën in Ruiselede.

De jubileumviering kunnen we kortweg geslaagd noemen. De academische zitting verliep stijlvol en werd gevolgd door een sobere, doch gezellige receptie.

De eucharistieviering in de parochiekerk, uitgezonden via de T.V., gaf de bewoners van Ruiselede en de vele vrienden van de Congregatie de gelegenheid te delen in de feestvreugde. Het was een uitstekende gelegenheid om de Congregatie naar buiten toe meer bekend te maken. Zelfs uit Nederland kwamen reacties. Via de tentoonstelling en de diamontage over het ontstaan en het leven van de zusters nu, kregen honderden mensen wat meer inzicht in de betekenis van onze aanwezigheid in de parochies. 

Het feestmaal en de familienamiddagen verliepen in een gezellige sfeer. De vraag rees dan ook niet te wachten tot een volgend jubileum voor het organiseren van familienamiddagen. 

Dankzij de enorme inzet van de zusters en het personeel van de scholen en rustoorden groeide het jubileum uit tot een feestelijk en deugddoend gebeuren.

1990: de missiepost Apora wordt opgeheven door het overlijden van Zuster Martha Schoofs op 13 september 1990.

1990: de ‘ziekenzorg’ die zich situeerde in de Doorniksesteenweg te Avelgem wordt vervangen door een nieuw Rust- en Verzorgingstehuis dat zijn deuren opende op 14/09/1990?in de Bevrijdingslaan 18.

Het Rust- en Verzorgingstehuis, nog steeds genaamd naar de patroonheilige St.-Vincentius, is heden ten dage geëvolueerd naar een afzonderlijke VZW met een volwaardig eigentijds bestuur binnen de Avelgemse regio.

1990: de communiteit van Avelgem, Doorniksesteenweg, wordt opgeheven door de verhuis van het RVT Sint-Vincentius naar de nieuwbouw Bevrijdingslaan 18 Avelgem in augustus 1990.

1991: de VZW Zusters O.L.V. van 7 Weeën heeft in 1991 de VZW Bejaardenzorg O.L.V.  van 7 Weeën opgericht. Op die manier werden zeven bejaardenvoorzieningen ondergebracht in één rechtspersoon. De VZW Bejaardenzorg blijft op die manier nauw verbonden met de Congregatie.

1995: de communiteit van Langemark wordt opgeheven in augustus 1995. Het huis van zusters wordt in gebruik gegeven aan de school.

1997: de communiteit van Geluveld wordt opgeheven op 15 oktober 1997. Het huis wordt verkocht.

2000: de communiteit van Moen wordt opgeheven op 3 maart 2000.

Het huis wordt verhuurd. De school neemt de salon, de living en de keuken in gebruik. De gemeente Zwevegem huurt de twee plaatsen rechts in de gangen en boven de voorkant en de zolder. Het heemkundig museum zal erin ondergebracht worden. De garage wordt verhuurd aan een schilder. In die periode wordt het huis van Rugge eveneens verkocht.

1997: in juni 1997 wordt een communiteit gesticht in het nieuwgebouwde Woon- en Zorgcentrum Herdershove.

2003: de communiteit van Avelgem, Leopoldstraat wordt opgeheven in april 2003. Het kloostergebouw van de zusters wordt een deel in gebruik gegeven voor kinderdagverblijf VIENCENTJE, een deel wordt gebruikt door de lagere school en een deel wordt gebruikt door de secundaire school.

Er wordt een gewoon huis gehuurd in de Toekomststraat voor de jongste twee zusters van de communiteit die nog verbonden zijn met het rusthuis. Zo blijven er nog zusters aanwezig op de parochie.??2003: de communiteit in Congo wordt opgeheven in augustus 2003. Onze missiezusters worden vervangen door inlandse zusters, die reeds twee jaar meeleefden in de communiteit.

2005: de communiteit van Jabbeke wordt opgeheven in januari 2005. Het kloostergebouw wordt verkocht aan de school langs DIGO.

2005: de communiteit van de Zandstraat in Brugge wordt opgeheven in april 2005. Het kloostergebouw van de zusters zal hier eveneens gebruikt worden voor kinderdagverblijf op zelfstandige basis: BOLLEKE BEER.

2008: de communiteit van Emmaüs, Kerkhofdreef 2 in Beernem wordt opgeheven op 23 maart 2008.

2008: de communiteit van Wielsbeke wordt opgeheven op 3 juli 2008.

2010: de communiteit van Avelgem, Toekomstraat wordt opgeheven in april 2010.

2011: de communiteit van Herstberge, Wingensestraat wordt opgeheven. 
Het gebouw wordt verhuurd aan Vzw Cura en wordt de nieuwe uitvalsbasis voor de thuisverpleging in Brugge en omstreken.

2013: jubileumviering 325 jaar Zusters Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën in Ruiselede.

 • De openingsviering van het jubileumjaar viel samen met Illud Mane 2012: van 15 september tot 7 oktober.
 • Tentoonstelling: 'De 7 Weeën - hoop en vertrouwen, ook voor vandaag'. Kunstwerken uit de voorzieningen verbonden met de Congregatie.
 • Bedevaartdag: eucharistie en ommegang.
 • Conferentie: 'Maria, weg van geloof' door G. Kardinaal Danneels.
 • Concert: 'Stabat Mater' met Collegium de Dunis.
 • Vesperdienst
 • Identiteitscharter: overhandiging aan directies van scholen en zorgvoorzieningen op zaterdag 26 januari.

Feestzitting op vrijdag 3 mei in het hoofdklooster.
Lezing door prof. dr. Annelies Van Heijst.
Thema: Ex Caritate. Kloosterleven, apostolaat en nieuwe spirit van actieve vrouwelijke religieuzen, vroeger en nu.

De vele activiteiten geven medewerkers en vrienden van de Congregatie de gelegenheid te delen in de feestvreugde.
Het is een uitstekende gelegenheid om de spiritualiteit van de Congregatie verder uit te dragen.

De slotviering van het jubileumjaar valt samen met Illud Mane 2013: van 14 september tot 6 oktober.