Congregatie Zusters
Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën Ruiselede

VZW WZC Sint-Vincentius

De apostolische religieuze gemeenschap van de Zusters van de H. Vincentius Avelgem, bestaande sinds 02/08/1812, voegde zich bij de Zusters Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën Ruiselede in juni 1954.

Dit betekende weliswaar een stuk eigenheid prijsgeven maar gezien ‘éénzelfde apostolische bewogenheid’ beide religieuze gemeenschappen bezielde, werd meteen
het draagvlak van de apostolische taken verruimd.

Ziekenzorg, opvoeding en onderwijs kregen hierdoor ook een nieuw elan.

Zo werd ondermeer de ‘ziekenzorg’ die zich situeerde in de Doorniksesteenweg vervangen door een nieuw Rust- en Verzorgingstehuis dat zijn deuren opende op 14/09/1990
in de Bevrijdingslaan 18 te Avelgem.

Het Rust- en Verzorgingstehuis, nog steeds genaamd naar de patroonheilige St.-Vincentius, is heden ten dage geëvolueerd naar een afzonderlijke VZW met een volwaardig eigentijds bestuur
binnen de Avelgemse regio.

www.vincentiusavelgem.be