Congregatie Zusters
Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën Ruiselede

Confrérie - Illud Mane

 

Naar aanleiding van 700 jaar O.L.V. van 7 Weeën te Ruiselede werd door E.Z. Adrienne Neirynck, Algemeen Overste en Kan. Patrick Degrieck, Algemeen Directeur, binnen de schoot van de Congregatie O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede in het jaar 2005 een Confrérie opgericht. De Confrérie en het project 'Illud Mane' is een jonge scheut aan de boom van de apostolische werken van deze Congregatie.

Ze heeft als doel:
Maria eren en met haar en door haar
Jezus verkondigen.

 

 

Deken:
Dhr. Chris De Ketelaere - chris.deketelaere@curando.be

Algemeen Overste:
E.Z. Christianne De Craene - christianne.decraene@olv7w.org

Algemeen Directeur en Proost:
Kan. Patrick Degrieck - patrickdegrieck@skynet.be

Secretaris:
Mevr. Els Claeys - els.claeys@olv7w.org

Het centrale symbool van O.L.V. van 7 Weeën is haar doorboorde hart. Dit is een eeuwig actueel symbool. Het verwijst naar een eeuwig actuele realiteit: ons mensenhart. Het is de plaats van de liefde, van vreugde en dankbaarheid, maar ook van angsten, verdriet, pijnen en verwondingen. Al eeuwen lang leidt Maria vele mensen via dat mensenhart tot bij God.

Allen samen willen we het hart van de mens benaderen met de blijde boodschap van Jezus dat God liefde is. Langs 'het Ware, het Schone en het Heilige' willen we:

de mensen dichter bij God brengen en
God dichter bij de mensen.

Via het project Illud Mane wil de Confrérie O.L.V. van 7 Weeën dit gedachtegoed bewaren en verder verspreiden. Jaarlijks worden er tal van boeiende activiteiten georganiseerd tijdens de maand september. We hechten veel belang aan deze maand vermits we op 15 september het eigenlijke patroonsfeest vieren. In de rubriek Illud Mane vindt u meer info omtrent ons gedachtegoed.


Gebeden


Leden

De oprichters van de Confrérie in 2005 zijn:

 • Sofie Blancquaert
 • Chris De Ketelaere
 • Roos Demurie
 • Karen Belaen (ere-lid)
 • Paul Desmet
 • Joris Verhulle
 • Jan Vansteelandt
 • Ann Vanlauwe (+)
 • Stefaan Bekaert
 • Willy Van Houcke
 • E.H. Patrick Degrieck
 • Zuster Adrienne Neirynck


De huidige leden in 2022 zijn:

 • Zuster Christianne De Craene
 • Kan. Patrick Degrieck
 • Els Claeys
 • Jan Debackere
 • Chris De Ketelaere
 • Roos Demurie
 • Veerle Devos
 • Heleen Goeminne
 • Willy Van Houcke
 • Jan Vansteelandt
 • Wim Vandewiele
 • Diaken Davy Verkest

 

Logo

Het logo stelt een groot hart voor, met daarin het silhouet van Maria, omgeven door een mantel. De zeven puntjes rond het hoofd symboliseren de 7 smarten van Maria. In het midden van het hart merk je een druppel hartebloed op.

Het logo is een creatie van de jonge kunstenaar Tinus Vermeersch, afkomstig uit Meulebeke.


Geschiedenis

Het begon te Ruiselede in 1688 met enkele jonge vrouwen. Samen vormden zij de Congregatie Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën.

Het doel van hun samenzijn was:

 • dienstbaar zijn en
 • het geloof verkondigen

De zusters zochten naar uitdrukkingsvormen voor de evangelische dynamiek die in hen leefde. Meteen werd de basis gelegd voor de grote apostolaatswerken van de volgende eeuwen: christelijke opvoeding en onderwijs, zieken- en bejaardenzorg. 

Tot op vandaag heeft hun samenzijn nog steeds hetzelfde doel:

 • dienstbaar zijn en
 • Jezus verkondigen

Maria, de Moeder van Smarten heeft een heel eigen plaats in hun leven. Onder haar hoede zijn ze gezonden naar mensen om in eenvoud en dienstbaarheid hun tocht- en lotgenoot te zijn. Met Haar gaan zij hun levensweg. Zij brengt hen naar Jezus.

De Confrérie Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën is een nieuwe twijg aan de stam.


Legende


Op een nacht, na een dag van vurig gebed vóór het feestelijk versierde beeld in de bidplaats van het Spinhuis, worden twee zusters uit hun slaap gewekt. Een stem roept hen heel duidelijk toe: 'Kom en volg mij!'. De zusters aarzelen eerst. Ze zijn ontsteld door de zo onverwachte als ongewone uitnodiging.

Een tweede maal echter spreekt de onbekende stem hen toe met dezelfde woorden. Als bewogen door een overmachtige drang staan de zusters op, ze gaan naar beneden en zien naast de trap een glanzende gestalte. Ze ziet er helemaal uit als het beeld van Onze-Lieve-Vrouw in hun kleine kapel. De wonderlijke gestalte duidt aan dat ze moeten volgen. Ze glijdt lichtend voor hen uit door de donkere nacht. De zusters, ze voelen het aan... het is Maria... en ze volgen haar.

Ze houdt een eerste maal stil bij de parochiekerk... alsof ze daar bidt. Daarna glijdt ze verder... biddend. De zusters beginnen de weg te herkennen. Het is de weg van de ommegang. Eén uur lang duurt de wonderlijke pelgrimage, juist zolang als de vroegere ommegang. Op zeven verschillende plaatsen knielt de verschijning neer. Als ze terug opstaat, blijven er bloeddruppels liggen. 's Morgens zijn ze nog te zien. En op diezelfde morgen ook zien alle zusters van het Spinhuis - als ze in de bidplaats komen voor het eerste daggebed - hoe het prachtige gewaad van hun beeld van Onze-Lieve-Vrouw vuil en beslijkt is, alsof het van een lange tocht door modderige wegen is teruggekomen.

En er wordt bijgevoegd: 'zo geloofden de zusters dat het echt gebeurd was, wat hen verteld werd over de wonderlijke nachtelijke bedevaart van de Lieve-Vrouw uit hun kapel.'


De Mantel

De mantel van Maria is een centraal symbool in de legende van Ruiselede, alsook in het project Illud Mane. Nog steeds staat het genadebeeld van Onze-Lieve-Vrouw in de kloosterkapel, getooid met een prachtig geborduurde mantel. Het was deze mantel die volgens de legende bevuild was na de nachtelijke ommegang in Ruiselede. Zo was het dat de zusters ’s morgens voor het ochtendgebed ontdekten dat de ‘mooie dame’ die hen ’s nachts had uitgenodigd tot de ommegang niemand minder dan Onze-Lieve-Vrouw zelf was geweest. Op die manier duidt de mantel de diepere betekenis van het project Illud Mane. 

De bevuilde mantel verwijst naar het aardse bestaan en de kwetsbaarheid daarvan. Op die manier kan het symbool van de (bevuilde) mantel ook gelinkt worden aan het bijbelse scheppingsverhaal zelf, waar verhaald wordt hoe de mens tegelijk 'slechts' stof is, maar toch in Gods ogen zo kostbaar.

Gods plan met de mens is om deze beeld van Hem zelf te laten worden. Om in de mens de schepping te voltooien door deze steeds meer te laten streven naar goedheid, waarheid, schoonheid.
Vanuit het stof en het slijk van de aarde, wil God de mens optillen tot het goddelijke, tot bij zich. Jezus toonde deze weg. In Hem is God mens geworden en over de wegen van de aarde naar de mensen togegaan. Mens onder de mensen was Hij. Hij was niet bang zijn handen vuil te maken om het goede te doen. 

De doorboorde handen van Jezus verwijzen naar het kruis van Zijn liefde, die oneindig grote Liefde van God voor elke mens. Op het kruis sprak Jezus tot Maria en Johannes: 'Ziedaar uw zoon, ziedaar uw moeder.' Zelfs zijn eigen moeder schenkt hij weg aan ons allen, om bij haar een toevlucht te vinden.
Toevertrouwd aan de aarde, werd Jezus' graf de tempel van de Paasmorgen. Jezus' verrijzenis werd een nieuw begin voor de mensheid.

De aanbidding van Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën of smarten is een zeer oude devotie tot de hemelse moeder Maria. Het volgende gebed is er de uitdrukking van:

'Heer leer ons de mantel van Liefde slaan, rond al wie leven moet met een gekwetst bestaan'.

Maria gaat de mensen hierin voor. Ze is als het ware de verpersoolijking van dit gebed dat rechtstreeks verwijst naar de legende van Ruiselede, met de mantel als het centrale symbool. De mantel bekleed met aarde. Hij staat symbool voor het menselijk bestaan en de onmiskenbare kwetsbaarheid die daarmee samengaat.

Maria nodigt uit het gebed vaak te bidden. Op haar voorspraak bidden mensen om kracht en zelfgave. Om te blijven groeien in liefde, goedheid, waarheid, schoonheid, dienstbaarheid,...

In hun kwetsbaarheid kunnen mensen bij Maria terecht: om warmte wanneer het rondom en binnenin de mens koud wordt, om licht als donkerte overheerst. Ze slaat haar mantel om de kwetsuren en noden van ieder mens. Altijd opnieuw en met oneindig veel liefde.

De mantel van Maria vormt het fundament van de spiritualiteit van Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën. Ook fungeert de mantel als achtergrond van alle drukwerk van de Confrérie Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën te Ruiselede. Moge deze mantel ons allen bekleden met 'De Blijde Boodschap' van Jezus, om de Heer is het te doen.


7 Smarten

 

Illud mane


Het gebeurde te Ruiselede. Het was nacht. Twee zusters werden gewekt en uitgenodigd door een mooie vrouw: 'Kom en volg mij'. De zusters voelen het aan ... het is Maria ... en ze volgen haar. Op zeven plaatsen houdt de Vrouw halt. Ze knielt en bidt en telkens blijven enkele bloeddruppels liggen...

's Anderendaags - Illud mane, die ochtend -  in de kapel zijn de zusters verbaasd dat de prachtige mantel van het beeld van Onze-Lieve-Vrouw vuil en beslijkt is, alsof het pas van een lange tocht langs modderige wegen is teruggekomen. De mensen vonden op zeven plaatsen nog de bloeddruppels.

Wat een schitterend verhaal, ook voor ons vandaag! Maria de hemelse Moeder gaat met de mens nu op stap langs de wegen van het leven, ook de modderige wegen... Ze slaat haar mantel om het mensenhart, soms gekwetst, doorboord met pijlen van liefde, met de scherven van het leven...

Wat een Moeder! Ze wekt zelfs mensen om op te staan om haar te volgen...

Wat een 'opstaan', wat een ochtend, Illud Mane!

(illud mane, in vertaling 'die ochtend')

Sponsoring


Wie graag de verdere werking van de Confrérie financieel een ruggesteuntje wil geven, kan dit doen op rekeningnummer BE24 7380 1482 3238

Confrérie O.L.V. van 7 Weeën
Bruggestraat 29
8755 Ruiselede

We zeggen dank aan alle mensen die tot hiertoe financieel hun steentje bijdroegen.

Het project Illud Mane 2022 kan tot stand komen dankzij de mensen die ons financieel steunen. We danken hen dan ook van harte voor hun bijdrage.

 • ACOVEX bv, Ichtegem
 • ACS Group bv, Kortrijk
 • Belfius Regio Leie-Schipdonk cvba, Deinze
 • Braet, Nieuwpoort
 • Brandstoffen Maenhout bvba, Ruiselede
 • Devliegher, Knokke-Heist
 • Garage De Groote nv, Moerbrugge
 • Green Landscaping Van der Zee, Wachtebeke
 • Huis Maria nv, Ruiselede
 • Ibens bouw en ontwikkeling, Antwerpen
 • Notariskantoor Verhaegehe en Baert bv, Ruiselede
 • Steenhaut, Deerlijk
 • THV OLV van 7 Weeën Pharma, Ruiselede
 • Vandenbussche - Algemene bouwonderneming, Aalter
 • Vandermeersch decoratie, Tielt
 • Verzekeringskantoor Defever- Fonteyne, Brugge

 


Links

VZW Curando Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën
Pensionaatstraat 8a
8755 RUISELEDE
www.curando.be