Congregatie Zusters
Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën Ruiselede

Identiteitscharter Zusters Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën 

 1. Wij zijn gewone vrouwen, door Gods liefde geroepen om geheel van CHRISTUS te zijn en in Zijn geest dienstbaar te zijn.

 2. We zijn in 1688 te Ruiselede begonnen. O.L.V. van 7 Weeën is onze patrones.

 3. Zelfs in moeilijke omstandigheden zijn we tot op vandaag steeds TROUW gebleven aan onze roeping.

 4. We putten kracht uit het gebed en de sacramenten en uit het samen leven en werken met en voor elkaar en onze medemensen.

 5. We willen een baken zijn voor Kerk en samenleving.

 6. We willen een inspiratiebron zijn voor spiritualiteit en zingeving, in het bijzonder voor onze medewerkers en al wie aan ons is toevertrouwd.

 7. We willen ons maatschappelijk engageren en zoeken daartoe met gezond verstand en in dialoog hoe en waar we dit het best kunnen realiseren.

 8. We zorgen in nieuwe organisatievormen voor een duurzame maatschappelijke verankering van ons werk en onze boodschap.

 9. We zijn echt DANKBAAR voor al onze zielsgenoten.

 10. Omwille van Christus VERTROUWEN we in de toekomst. We rekenen op u.

                                                                                                                                        Ruiselede, 15 september 2012

 

Gebed van de Congregatie

Vader,
Wij zeggen U dank om uw goedheid
waarmee Gij onze Congregatie
sedert haar oorsprong tot op heden
hebt begenadigd.
Wij bidden U,
door de voorspraak van Maria,
Moeder van Smarten,
van onze Stichters en Stichteressen
en van alle zusters
die reeds bij U zijn thuisgekomen
dat wij ons kunnen bekeren
tot een dieper religieus leven,
zo dat wij de vreugde
van onze verbondenheid met U uitstralen. Amen

 

7 verdiepingsmomenten

Het identiteitscharter werd overhandigd op 26 januari 2013.
Vanuit het charter willen we de link leggen naar uw concrete voorziening. 
U kunt zich hierbij laten insprireren door de zeven verdiepingsmomenten:

Download hier:


7 Smarten

Maria bidt om Gods licht over haar kind
Maria draagt haar zoon op aan JHWH

God roept: ga op weg!
Maria vlucht met haar kind naar Egypte

Maria, luistert naar het woord van haar kind
Maria vindt haar zoon in de tempel

Een ontmoeting die verscheurt
Maria ontmoet haar zoon op zijn kruisweg

Stil verdriet
Maria beleeft met haar zoon de kruisdood

Dag Zoon van mij
Maria ontvangt het dode lichaam van haar zoon

Uit handen geven
Maria legt het lichaam van haar zoon in het graf

DE 7 WEEËN - BRODY NEUENSCHWANDER

Brody Neuenschwander is geboren in 1958 te Houston, Texas.
Hij is tekstkunstenaar en kalligraaf.
Hij heeft onderwezen en tentoongesteld doorheen Europa, de Verenigde Staten en Japan.
www.brodyneuenschwander.com

Hij heeft 7 kunstwerken ontworpen in opdracht van de Zusters O.L.V. van 7 Weeën n.a.v. hun 325-jarig bestaan.

De werken zijn digitaal ontworpen en werden gedrukt met de nieuwe giclée kunst-druktechniek.

Elk werk bestaat uit drie elementen:

 1. Bovenaan: een beschrijving van de wee zelf, gebaseerd op een eeuwenoude traditie.
  De relevantie in de diepe geschiedenis.
  Gedrukt in een "versleten" letter.

 2. Centraal: een tekst van Oscar Romero aansluitend bij de wee.
  Teksten die iedereen aanspreken.

 3. Fotomateriaal: de vrouw als symbool voor alle mensen.
  Polaroid foto's van fotograaf John Decoene, geboren in 1953 te Brugge.