Congregatie Zusters
Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën Ruiselede

Identiteitstraject

Wie?

De zusters O.L.V. van 7 Weeën

Wat?

Presentatie over de zusters O.L.V. van 7 Weeën.
Ontmoeting en gesprek met de zusters.

Doelstelling: 

 • A.d.h.v. woord en beeld de grote familie verbonden met de Congregatie O.L.V. van 7 Weeën in kaart brengen: communiteiten, rusthuizen, kinderdagverblijven, dagverzorgingscentra, service-flats,…
 • De spiritualiteit van O.L.V. van 7 Weeën op een hedendaagse manier presenteren.
 • Doorheen ontmoeting kennis maken met de levende spiritualiteit van O.L.V. van 7 Weeën.

Waar?

In de voorziening of de communiteit waar de clustervergadering doorgaat.

Achtergrond:

Wie zijn de zusters O.L.V. van 7 Weeën, wat is hun geschiedenis, van waaruit leven ze, wat heeft hun spiritualiteit ons vandaag te bieden??We laten de zusters graag zelf aan het woord en benadrukken dat in de aanloop naar 2013, waar we 325 jaar Congregatie vieren, ontmoeting centraal staat.

Doelgroep:

In eerste instantie de clusters.
Indien interesse kunnen we ook langs komen in uw voorziening.

Wanneer?

In de volgende clustervergadering.

Concreet: 

Neem contact op met Els Claeys om af te spreken?wanneer de zusters kunnen aansluiten bij de cluster .

els.claeys@olv7w.org
0473/67.16.97

Identiteitstraject

Ontmoeting te Ruiselede

Wat: 

Kennismaking met de spiritualiteit en het leven van de zusters.?Bezoek aan het klooster te Ruiselede: onthaal, presentatie, ?bezinningsmoment in de kapel,…

Doelstelling: 

De geschiedenis en de spiritualiteit van O.L.V. van 7 Weeën?kenbaar maken.

Waar: 

Hoofdklooster te Ruiselede, Bruggestraat 29.

Achtergrond:

De verjaardag van de Congregatie, nl. 325 jaar, is een gelegenheid om mensen samen te brengen rond de kracht van haar geschiedenis.

Waar staan we vandaag? Van waaruit? Waar naar toe?

Mensen laten ervaren dat de spiritualiteit zo krachtig is dat het een meerwaarde, een motivator, een drive kan zijn voor mij als individu, voor de voorziening als organisatie.

Doelgroep: 

Directies, personeel, pastorale groepen, oudercomités, …

Wanneer: 

Op afspraak.

Concreet: 

Wens je met een groep naar Ruiselede te komen?
Neem dan contact op met Els Claeys.

els.claeys@olv7w.org
0473/67.16.97

Identiteitstraject

Spirituele visitatie: een ommegang naar/tot bij elkaar

Wat: 

Spirituele visitatie tussen kloosters, rusthuizen, scholen, kinderdagverblijven,…?Mekaar spiritueel accrediteren. Mekaar spiritueel visiteren. Zoeken naar sporen van de zusters in de voorzieningen.?Ieder wordt de hoeder van de ander zijn spiritualiteit.

Doelstelling:

 • Zoeken naar interactie tussen de zusters, de bejaarden en de jongeren.
 • Verbondenheid vergroten.
 • Nadenken over wat is ons charisma?

Waar: 

Tussen de verschillende voorzieningen.

Achtergrond:

Geïnspireerd door Maria’s pelgrimage 325 jaar geleden, willen we tussen 2010 en 2013 rondgaan bij elkaar, met de bedoeling elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen om samen te ontdekken hoe de spiritualiteit van de Zusters Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën -elke dag een hoopgevend begin-?vandaag leeft in het onderwijs, de bejaardenzorg en de kloosterhuizen.

Doelgroep: 

Elke voorziening verbonden met de Congregatie.

Wanneer? 

2010-2013

Concreet: 

Inhoudelijk draaiboek opstellen over wat men kan bevragen bij een bezoek aan een andere voorziening omtrent de spiritualiteit.

 • a. Waar kun je op letten? Waar kun je de Geest zien?
 1. Naar analogie van een metaaldetector: daarmee kun je de Geest detecteren.
 2. Methodieken aanreiken om de Geest te zien.?Bv. directeur interviewen, de architectuur bekijken, is er een Mariabeeld, is er pastorale animatie,…?
 • b. Suggesties doen, voorstellen formuleren om elkaar te versterken.
 1. Didactisch en pedagogisch.

Identiteitstraject

Website: www.olv7weeen.be

Wat: 

Uitbouwen van de website: www.olv7weeen.be

Doelstelling: 

 • De grote familie verbonden met de Congregatie O.L.V. van 7 Weeën in kaart brengen:?communiteiten, rusthuizen, kinderdagverblijven, dagverzorgingscentra, service-flats,…
 • De bestaande websites van de verschillende voorzieningen linken aan de website van de Congregatie.
 • De spiritualiteit van O.L.V. van 7 Weeën op een hedendaagse manier presenteren.
 • De geschiedenis van de Congregatie toegankelijk maken op het wereldwijde net.

Waar: 

Het internet.

Achtergrond:

De spiritualiteit van O.L.V. van 7 Weeën heeft velen, zowel religieuzen als leken, geïnspireerd tot dienstbaarheid. Het is het fundament voor de grote apostolaatswerken zoals ze zich hebben ontwikkeld doorheen de voorbije eeuwen: christelijke opvoeding en onderwijs, zieken- en bejaardenzorg.?Tot op vandaag wordt gezocht naar manieren om de Blijde Boodschap te verkondigen. In de 21ste eeuw is een goed uitgebouwde website een waardevol en toegankelijk medium.

Doelgroep: 

Iedereen kan genieten van een goed uitgebouwde website.

Wanneer: 

De webmaster houdt de website steeds up to date.

Concreet: 

Chris De Ketelaere neemt contact op met externe firma’s  ?en vraagt naar offertes.

Identiteitstraject

Verbroedering Mufunga

Wat:

Bekendheid geven aan het leven en werk in Mufunga en aan de projecten die de zusters daar tot op heden ondersteunen.

Doelstelling:

Hetgeen de zusters van Ruiselede hebben opgebouwd in Mufunga?blijvend ondersteunen in samenwerking met de huidige?Kongolese zustergemeenschap die het werk verder zet.

Verbroedering, blijvende betrokkenheid tussen?de West-Vlaamse scholen en de scholen in Mufunga,?tussen de zorgvoorzieningen hier en de gezondheidszorg daar.

Als kers op de taart: een afreis naar Mufunga?!?

Waar:

Mufunga-Sampwé, Democratische Republiek Kongo

Achtergrond: 

De zusters O.L.V. van 7 Weeën hebben van 1962 tot 2003 de missiepost in Mufunga gerund. ?Mufunga bevindt zich in de provincie Katanga van de Democratische Republiek Kongo.?In 2003 werd de missiepost overgedragen aan een autochtone congregatie nl. de Zusters van Kongolo.

De zusters steunen nog steeds heel wat projecten in hun vroegere missiepost.

Doelgroep: 

Medewerkers met een ruime kijk op de wereld.?Globetrotters!

Concreet: 

Ben je gemotiveerd om mee te werken rond Mufunga?

Neem dan contact op met Zr. Lucie Debeurme  
mufunga_congo@hotmail.com of Zr. Lucienne Haerinck
051/68.98.85