Congregatie Zusters
Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën Ruiselede

Feestjaar 2012-2013

Opening zondag 16 september 2012:

Eucharistie met zendingsmoment en ?aansluitend de ommegang te Ruiselede

Wat: 

  • Ontmoeting in het hoofdklooster te Ruiselede. Bezoek aan de tentoonstelling.
  • Opening van het feestjaar met een plechtige eucharistieviering met zendingsmoment. ?De directies ontvangen de scheurkalender en het drieluik voor hun voorziening(en).
  • Ommegang te Ruiselede.

Doelstelling: 

Aansluiten bij en beleven van de spiritualiteit van O.L.V. van 7 Weeën. ?Vanuit deze inspiratie gezonden worden naar de eigen voorziening.  

Waar: 

Klooster Ruiselede, Bruggestraat 29.

Achtergrond:

  15 september: het feest van O.L.V. van 7 Weeën.?
De Congregatie put haar kracht en inspiratie ‘in het breken van het brood’ en viert daarom elk jaar plechtig de eucharistie rond het feest van de Patrones. Dit i.s.m. de Confrérie O.L.V. van 7 Weeën die als doelstelling heeft: “Maria eren en met haar en door haar Jezus verkondigen.” De Confrérie wil God dichter bij de mensen brengen en de mensen dichter bij God.

Doelgroep: 

Iedereen is van harte welkom.
Heel in het bijzonder worden directies en verantwoordelijken uitgenodigd. Na de viering worden zij gezonden naar hun voorzieningen om daar het feestjaar te openen.

Wanneer: 

Zondag 16 september 2012:?
- om 14u30 eucharistie met zendingsmoment.?
- om 15u45 ommegang.

Concreet: 

De Confrérie nodigt u uit voor het project Illud Mane. ?U schrijft in met de antwoordkaart.

Startmoment in de voorzieningen 

Wat: 

  • Opening van het feestjaar in de voorzieningen.
  • Plaatsen van het drieluik.
  • Overhandigen van de scheurkalenders aan de medewerkers.

Doelstelling: 

Niet enkel te Ruiselede wordt het feestjaar plechtig geopend.
Ook in de verschillende voorzieningen wordt het feestjaar geduid.
In verbondenheid met de medewerkers, kinderen, bewoners,… gaat het feestjaar van start.  

Waar: 

In de eigen voorziening.

Achtergrond:

  15 september: het feest van O.L.V. van 7 Weeën.

Doelgroep: 

Lokaal wordt beslist wie wordt betrokken bij het startmoment.

Wanneer: 

Kort na zondag 16 september 2012.

Concreet: 

De directie werkt lokaal een startmoment uit, samen met de medewerkers.

Aanplanten van krokussen

Wat: 

Krokussen aanplanten in de vorm van het cijfer 325,?want in 2013 bestaat de Congregatie O.L.V. van 7 Weeën 325 jaar.

OF 

Daar waar het moeilijk haalbaar is om het cijfer 325 letterlijk ?gestalte te  geven, kunnen er 325 bloembolletjes in de grond gestoken worden.

Doelstelling: 

In lente 2013 ontstaat zo op verschillende plaatsen een bloemenperk: een frisse verwijzing naar het feestjaar. ?
En…  het jaar erop zullen de bloemen zich hebben vermenigvuldigd.
We zien hierin een metafoor voor wat met de Congregatie gebeurt: het oorspronkelijke patroon van een strikt geregelde orde vervaagt, maar de essentie blijft verder leven in andere vormen. ?De erfenis wordt doorgegeven, niet in dezelfde uiterlijke vorm, maar in dezelfde geest…
Het verhaal gaat verder met een even mooie pracht en zeggingskracht!

Waar: 

Op verschillende grasvelden van de voorzieningen verbonden met de Congregatie.

Achtergrond:

  Als krachtig levengevend symbool gebruiken de zusters O.L.V. van 7 Weeën reeds lang ‘de krokus’, ook in hun logo. De krokus is een lentebode. Zelfs na de koudste winter, vindt hij weer de kracht om moedig te groeien en te bloeien. Daarom staat hij symbool voor verrijzenis: het leven haalt het, telkens weer. De krokus groeit in bosjes en is daarom ook een teken van verbondenheid.

Doelgroep: 

Iedereen kan genieten van de bloemenpracht aangeplant door leerlingen, bewoners, personeel,…

Wanneer: 

Aanplanting dient te gebeuren in oktober 2012.

Concreet: 

Oproep om grasvelden te zoeken waar krokussen kunnen geplant worden.
De aankoop van de bloembollen kan centraal gebeuren.
Doe je mee? Neem dan contact op met Els Claeys.

els.claeys@olv7w.org
0473/67.16.97

Bezoek aan de tentoonstelling te Ruiselede

Wat: 

Aanbod om kennis te maken met de Congregatie.
Bezoek aan de tentoonstelling in het klooster te Ruiselede.
Bezinningsmoment in de kapel.

Doelstelling: 

De geschiedenis en de spiritualiteit van O.L.V. van 7 Weeën? kenbaar maken.

Waar: 

Hoofdklooster te Ruiselede, Bruggestraat 29.

Achtergrond:

  De verjaardag van de Congregatie, nl. 325 jaar, is een gelegenheid om mensen samen te brengen rond de kracht van haar geschiedenis.

Waar staan we vandaag? Van waaruit? Waar naar toe?

Mensen laten ervaren dat de spiritualiteit zo krachtig is dat het een meerwaarde, een motivator, een drive kan zijn voor mij als individu, voor de voorziening als organisatie.

Doelgroep: 

Leerlingen, bewoners,…

Wanneer: 

De tentoonstelling is op afspraak te bezoeken van 15 september 2012 – 1 juni 2013.
De vroege vogels kunnen er een dauwtrip van maken…

Concreet: 

Wens je met een groep te komen?
Neem dan contact op met Els Claeys.

els.claeys@olv7w.org
0473/67.16.97

Afsluiting zondag 15 september 2013:

Eucharistie met onthulling en duiding kunstwerk, ?aansluitend de ommegang te Ruiselede

Wat: 

  • Ontmoeting in het hoofdklooster te Ruiselede. Bezoek aan de tentoonstelling Illud Mane.
  • Afsluiting van het feestjaar met een plechtige eucharistieviering met onthulling en duiding van het kunstwerk. ?De directies ontvangen het kunstwerk voor hun voorziening(en).
  • Ommegang te Ruiselede.

Doelstelling: 

Aansluiten bij en beleven van de spiritualiteit van O.L.V. van 7 Weeën.
Vanuit deze inspiratie gezonden worden naar de eigen voorziening.  

Waar: 

Klooster Ruiselede, Bruggestraat 29.

Achtergrond:

  15 september: het feest van O.L.V. van 7 Weeën.?De Congregatie put haar kracht en inspiratie ‘in het breken van het brood’ en viert daarom elk jaar plechtig de eucharistie rond het feest van de Patrones. Dit i.s.m. de Confrérie O.L.V. van 7 Weeën die als doelstelling heeft: “Maria eren en met haar en door haar Jezus verkondigen.” De Confrérie wil God dichter bij de mensen brengen en de mensen dichter bij God.

Doelgroep: 

Iedereen is van harte welkom.?Heel in het bijzonder worden directies en verantwoordelijken uitgenodigd. Na de viering worden zij gezonden naar hun voorzieningen om daar het feestjaar af te sluiten en het kunstwerk een plaats te geven.

Wanneer: 

Zondag 15 september 2013:?- om 14u30 eucharistie met onthulling en duiding kunstwerk.?- om 15u45 ommegang

Concreet: 

De Confrérie nodigt u uit voor het project Illud Mane. ?U schrijft in met de antwoordkaart.