Congregatie Zusters
Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën Ruiselede

Tijdslijn

SCHOOLJAAR 2010-2011:

Start Identiteitstraject:

Wie? De zusters O.L.V. van 7 Weeën

De zusters, Julien en Els bereiden een identiteitsoefening voor om te brengen naar de clusters.
Visie brengen. Wij positioneren ons zo in de maatschappij.
Indien interesse kunnen we naar de voorzieningen gaan met dit aanbod.

Ontmoeting te Ruiselede

Een aanbod aan directies, pastorale groepen, personeel, oudercomités,… om kennis te maken met de Congregatie wordt voorzien door Zr. Christianne en Els. Bezoek aan het klooster te Ruiselede, presentatie omtrent de geschiedenis en spiritualiteit van de Zusters, bezinningsmoment,…

Spirituele visitatie: een ommegang naar/tot bij elkaar

De voorzieningen gaan bij elkaar op bezoek.

Website: www.olv7 weeen.be

Website van de Congregatie.
Linken naar Vzw Bejaardenzorg, de Confrérie, de verschillende scholen,…?
Er wordt aan Ann Van Gent gevraagd voor offertes te zorgen omtrent externe ondersteuning.

Verbroedering Mufunga

Zr. Lucie en Zr. Lucienne brengen mensen samen om te werken rond Mufunga.?
Motiveren om te verbroederen.

Voorbereiding Kunsttraject:

Tentoonstelling te Ruiselede

In de clusters en vervolgens in de voorzieningen nadenken, bespreken, bevragen wat volgend schooljaar kan worden uitgewerkt met de animatoren, ergotherapeuten, missionarissen,… in de lessen plastische opvoeding, godsdienst, Nederlands,… omtrent O.L.V. van 7 Weeën, de mantel, het doorboorde hart, het lijden in de wereld,... met het oog op de tentoonstelling.

Scheurkalender

In de clusters en vervolgens in de voorzieningen nadenken, bespreken, bevragen wat volgend schooljaar kan worden uitgewerkt met de animatoren, ergotherapeuten, missionarissen,… in de lessen plastische opvoeding, godsdienst, Nederlands,… omtrent O.L.V. van 7 Weeën, de mantel, het doorboorde hart, het lijden in de wereld,... met het oog op de scheurkalender.

Drieluik met duiding omtrent de Congregatie

Ontwerpen van drieluik door het Feestcomité 2013.? 

Kunstwerk

Nadenken, uitkijken voor een kunstwerk.

Prikkellijst:
In het achterhoofd houden!

SCHOOLJAAR 2011-2012:

Verder werken aan Identiteitstraject

Start Kunsttraject:

Tentoonstelling te Ruiselede

 Werken rond O.L.V. van 7 Weeën, de mantel, het doorboorde hart, het lijden in de wereld,… in de voorzieningen met het oog op de tentoonstelling.

Teksten, tekeningen, schilderijen, foto’s,… worden binnen gebracht tegen 1 april 2012.

Scheurkalender

Werken rond O.L.V. van 7 Weeën, de mantel, het doorboorde hart, het lijden in de wereld,… in de voorzieningen met het oog op de scheurkalender. Schrijf jouw missietekst. Fixeer op een blaadje waaruit jij leeft.

Teksten, tekeningen, schilderijen, foto’s,… worden binnen gebracht tegen 1 april 2012.

Drieluik met duiding omtrent de Congregatie

Realisatie door het Feestcomité 2013.

Kunstwerk

Uitkijken voor een kustwerk.

SCHOOLJAAR 2012-2013:

Feestjaar

Opening zondag 16 september 2012:

  Eucharistie met zendingsmoment (scheurkalender en drieluik meegeven) en aansluitend de ommegang te Ruiselede.

Startmoment in de voorzieningen

Aanplanten van krokussen

Bezoek aan de tentoonstelling te Ruiselede

Afsluiting zondag 15 september 2013:

Eucharistie met onthulling en duiding kunstwerk, aansluitend de ommegang te Ruiselede.