Congregatie Zusters
Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën Ruiselede

Kunsttraject

Tentoonstelling te Ruiselede

Wat:

Een tentoonstelling samengesteld met kunstwerken (schilderijen, knutselwerken, iconen, kaligrafie, foto’s,…) ‘van eigen bodem’. 

Doelstelling: 

In het schooljaar 2011-2012 wordt creatief gewerkt rond O.L.V. van 7 Weeën, het doorboorde hart, de mantel van Maria, het lijden in de wereld,…

Op zoek naar: wat is ‘mantelzorg’ vanuit het verhaal van ‘Illud Mane’.

Via het kunsttraject komt men in aanraking met de spiritualiteit van O.L.V. van 7 Weeën.

De tentoongestelde werken inspireren de bezoekers op hun beurt.

Waar: 

In de koepelzaal van het klooster te Ruiselede, Bruggestraat 29. 

Achtergrond:

Door de eeuwen heen is kunst een belangrijke boodschapper, ook in het religieuze leven.

Kunst kan op heel eigen wijze uiting geven aan wat diep in mensen leeft. Via een creatief proces ontstaat een heel eigen interpretatie van de werkelijkheid. ?Het beroert de bezoekers en spreekt hen aan.

Doelgroep: 

Jong en oud kunnen kunstwerkjes ter beschikking stellen.

Jong en oud zijn van harte welkom om in het feestjaar de tentoonstelling te komen bezoeken.

Wanneer: 

  • Opening van de tentoonstelling zaterdag 15 september 2012 i.s.m. de Confrérie O.L.V. van 7 Weeën.
  • De tentoonstelling loopt van 15 september 2012 tot 1 juni 2013.
  • De tentoonstelling kan gedurende het feestjaar bezocht worden op afspraak.

Concreet: 

Tegen 1 april 2012 worden schilderijen, knutselwerken, iconen, kaligrafie, foto’s,…binnen gebracht?bij Zr. Adrienne Neirynck, Bruggestraat 29 te  Ruiselede.

Download hier het boekje 325 Jaar Ochtendgevoel 

Scheurkalender

Wat: 

Een creatieve scheurkalender samengesteld met ?(bezinnings)teksten, tekeningen, gebeden,… ‘van eigen bodem’ .
365 ‘blaadjes’ worden verdeeld onder de communiteiten, scholen, ?rusthuizen, kinderdagverblijven,…

Doelstelling:

Een jaar lang de spiritualiteit van O.L.V. van 7 Weeën in de kijker zetten.?Wat bezielt ons? Waar vinden we inspiratie?...?Deze lay-out biedt de mogelijkheid aan zowel jong als oud om een creatieve bijdrage te leveren.

Waar: 

De scheurkalender wordt meegegeven aan de directies tijdens het zendingsmoment op zondag 16 september 2012 te Ruiselede.

Achtergrond:

De tijd vliegt snel… voor je het weet is er weer een dag voorbij. Het zou mooi zijn indien we elke dag van het feestjaar even stilstaan bij wat en Wie ons ten diepste beweegt. Dat kan zijn door een woord, tekst, tekening,…

Doelgroep: 

De scheurkalender krijgt een bijzondere plaats in elke communiteit, in elk klaslokaal, in de leraarskamer, in het verpozingslokaal van het personeel, in het bureel van de zorgcoördinator,…

Elke sympathisant van de Congregatie kan de scheurkalender aankopen.

Wanneer: 

De kalender omvat het feestjaar 2012-2013 en ?loopt van 15 september 2012 tot 15 september 2013: Feest van O.L.V. van 7 Weeën.

Concreet: 

Teksten, tekeningen, gebeden,… worden binnen gebracht tegen 1 april 2012 ?bij Zr. Adrienne Neirynck, Bruggestraat 29 te Ruiselede.?Directies bestellen het aantal scheurkalenders tegen 1april 2012.

Download de Affiche voor de jubileumkalender
Download de Flyer voor de jubileumkalender

Drieluik met duiding omtrent de Congregatie

Wat: 

Een drieluik dat de band van de verschillende voorzieningen met de Congregatie weergeeft: ?logo, situering in tijd en ruimte,…

Doelstelling:

In elke voorziening kan het drieluik geplaatst worden op een goed zichtbare plaats (bv. de inkomhal).?Indien men het wenst kan men het drieluik aanvullen met de plaatselijke geschiedenis of met een aantal  kunstwerkjes gemaakt door bewoners/leerlingen.

Waar: 

Het drieluik wordt meegegeven aan de directies na de eucharistie op zondag 16 september 2012 te Ruiselede.

Achtergrond:

Om de opening van het feestjaar inhoudelijk te ondersteunen .

Doelgroep: 

Elke voorbijganger: personeel, bezoeker, ouder, kind,…

Wanneer: 

Zondag 16 september 2012 na de eucharistieviering wordt het drieluik meegegeven.

Concreet: 

Directies die wensen het drieluik te plaatsen in hun voorziening schrijven in tegen 1 april 2012 ?bij Zr. Adrienne Neirynck, Bruggestraat 29 te Ruiselede.

Kunstwerk

Wat: 

Een kunstwerk dat de missie verbeeldt.

Doelstelling:

In elke voorziening een kunstwerk voorzien?dat de  spiritualiteit van O.L.V. van 7 Weeën weergeeft.?Een blijvende herinnering aan 325 jaar Congregatie.

Waar: 

Het kunstwerk wordt meegegeven aan de directies na de eucharistie op zondag 15 september 2013 te Ruiselede.

Achtergrond:

Als afsluiting van het feestjaar wenst de Congregatie een blijvend aandenken mee te geven. Een verwijzing naar de spiritualiteit van O.L.V. van 7 Weeën. Een werk dat inspireert om zorgzaam en dienstbaar in het leven te staan in verbondenheid met de Bron die leven geeft.

Doelgroep: 

Elke voorbijganger: personeel, bezoeker, ouder, kind,…

Wanneer: 

Zondag 15 september 2013: onthulling van het kunstwerk.

Concreet: 

Directies die wensen het kunstwerk te plaatsen in hun voorziening schrijven in tegen 1 april 2012 ?bij Zr. Adrienne Neirynck, Bruggestraat 29 te Ruiselede.