Congregatie Zusters
Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën Ruiselede

Stil verdriet
Maria, beleeft met haar zoon de kruisdood

 

Het vleesgeworden Woord is nu doorboord;
doorboord is ook het hart van de Vrouw van smart,
zoals voorspeld door Simeon.
Bij Jezus zijn is met Hem lijden.
De moeder met het Kind.
Het lichaam van de zoon keert bij zijn moeder weer.
Wie echt van Hem houdt, ontvangt zijn lichaam,
gestorven, maar ten leven.

'Ziedaar uw Moeder', zegde Hij nog bij 't scheiden
aan u die naast zijn kruis in stilte bleef.
'Ziedaar uw zoon dan, vrouwe.' - 'Ken mijn lijden
en hoe ik mijn geest, God, in Uw handen geef.'

Maria zegt ons: de dood is geen einde.
Zeg ons: waar mijn Zoon is, zult ook gij komen.
Zeg ons: Hij wacht op u in het huis van zijn Vader.

Heer, geef ons uw moeder;
laat haar tederheid onze toevlucht zijn
in ogenblikken van schaduw en lijden,
en als onze overtocht naar Uw rijk nakend is.

Bij het beeld

Maria tracht nog de pijn van het verscheurde lichaam van haar zoon te stillen,
en bedekt zijn naaktheid tegen de bezitterige handen van kijkende mensen.