Congregatie Zusters
Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën Ruiselede

PRIVACYVERKLARING

De congregatie Zusters O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede kan persoonsgegevens over u verwerken omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan onze organisatie hebt verstrekt. Zusters O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • uw voornaam en familienaam
  • uw adresgegevens
  • uw e-mailadres    

 

WAAROM HEBBEN WIJ UW GEGEVENS NODIG

Wij hebben uw gegevens nodig om u uit te nodigen op het jaarlijkse evenement Illud Mane.  

 

HOE LANG BEWAREN WIJ  UW  GEGEVENS

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. U kunt zich op onze mailing altijd uitschrijven. Hierdoor zal u niet meer uitgenodigd worden naar ons jaarlijks evenement. Indien u zich wenst uit te schrijven neem dan contact op met mevrouw Els Claeys, pastorale dienst van het klooster. Dit kan via e-mail els.Claeys@olv7w.org of telefonisch op het nummer 051 68 81 84.    

 

DELEN MET ANDEREN

Wij delen uw persoonlijke informatie niet met andere partijen.    

 

HOSTING PROVIDERS

Bij de uitbouw van onze dienstverlening werken wij samen met onderaannemers (bijvoorbeeld hosting providers voor de website). Deze bedrijven zijn gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte en zijn er contractueel toe verbonden het privacy beleid van onze organisatie strikt te respecteren. Zij handelen enkel op instructie van onze organisatie en nemen de nodige maatregelen om persoonsgegevens adequaat te beschermen.    

 

COOKIES

Een cookie is een kleine file die door de website-eigenaar naar de harde schijf van de website-bezoeker wordt gestuurd en daar wordt opgeslagen. Op onze website maken wij geen gebruik van zogenaamde cookies.    

 

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Verschillende pagina's van de website bevatten links naar andere websites. De in dit document opgenomen richtlijnen over gegevensbescherming gelden enkel voor onze website. Wij raden u aan de bepalingen over gegevensbescherming op de andere sites te bekijken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar u via links op onze website wordt doorverwezen.    

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U hebt het recht om kosteloos informatie op te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar els.Claeys@olv7w.org of telefonisch doorgeven op het nummer 051 68 81 84. Onze organisatie zal zo snel mogelijk, binnen de 30 dagen, op uw verzoek reageren.    

 

BEVEILIGEN

De congregatie Zusters O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van onze organisatie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Els Claeys, via els.Claeys@olv7w.org.    

 

WIJZIGINGEN

Onze organisatie behoudt zich steeds het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Gelieve daarom zelf regelmatig de laatste versie van dit document te raadplegen. Bent u het oneens met een wijziging in de privacyverklaring, dan hebt u steeds de mogelijkheid om uw gegevens te laten verwijderen. Deze privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op datum van 26-06-2019.  

 

ANDERE VRAGEN

Hebt u nog andere vragen over het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u zich wenden tot onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming via support-ICT@curando.be. Dit adres is uitsluitend bestemd voor vragen met betrekking tot privacy en de bescherming en bewaring van uw persoonsgegevens.  

Zusters O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede is als volgt te bereiken:  

Adres: Bruggestraat 29, 8755 Ruiselede
Telefoon: 051 68 81 84
E-mail: els.Claeys@olv7w.org