Congregatie Zusters
Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën Ruiselede

Plaats en belang van de Kerk


De pastoor en zijn medewerkers hadden een belangrijke plaats in het leven van de bevolking. Ze hadden veel invloed en er werd veel van hen verwacht (vaak meer dan waar ze konden aan voldoen). Ze zijn de dragers van de grote christelijke waarden en worden verondersteld te waken over de goede gang van zaken in de ziekenzorg en de scholen.

De inlandse opvolgers van de blanke priesters waren heel enthousiast, maar de verantwoordelijkheid voor de missiepost was heel groot. De priesters werden beladen met materiële lasten die ze moeilijk konden dragen omdat ze er niet voor waren opgeleid. Voorbeelden: het onderhoud van de missiegebouwen, de watertoren en de elektrische centrale. Ze zien situaties anders, leggen eigen accenten, hebben andere belangstellingspunten. Zr. Lucia Debeurme herinnert zich een hevige discussie met de pastoor over de motor van de waterpomp, die hij voor andere doeleinden wilde gebruiken…

De catechisten deden tijdens hun jarenlange samenwerking met de blanke priesters heel wat ervaring op. Ze werden overal bij betrokken en wisten van aanpakken. Hun aanwezigheid is belangrijk voor de toekomst van de missiepost.

De zusters van Kongolo werken er nu op verschillende terreinen: in de scholen en de ziekenzorg, bij de opvoeding van de jonge meisjes en de vrouwen in het gezin, op het gebied van hygiëne, de zorg voor ouderen en armen, weduwen en wezen, in de educatie rond huishoudelijk werk… Omdat ze uit een zwarte gemeenschap komen, moeten ze zelf instaan voor hun voeding. Ze telen daarom rijst en groenten, kweken geiten en varkens en hebben een maïsmolen om wat geld bij te verdienen. Door de overdracht van heel wat palmbomen van de zusters O.L.V. van 7 Weeën kunnen ze nu ook palmolie maken.

Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor het internaat en de gebouwen van hun huis. Zonder steun uit België kunnen ze moeilijk overeind blijven. Bij hun vertrek beloofden de zusters O.L.V. van 7 Weeën tien jaar financiële steun, in de hoop dat de situatie in het land beter zou worden. Na de presidentsverkiezingen kwam er weinig verandering in de toestand, wel integendeel. De wereldwijde crisis heeft een stevige weerslag op de Democratische Republiek Kongo. Er is veel werkloosheid en alles wordt duurder. Buitenlandse investeerders vluchten het land uit. Zelfs de grote koperfabriek viel stil. Alleen de corruptie viert nog altijd hoogtij, terwijl de overheid haar plichten niet nakomt en slechts een hongerloon uitbetaalt aan leerkrachten, dokters en verpleegkundigen.