Congregatie Zusters
Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën Ruiselede

Maria bidt om Gods licht over haar kind
Maria, draagt haar zoon op aan JHWH 


Een lichtende ster duidde de geboorte aan van haar kind,
Maria, draagt dat Licht binnen in de tempel van Jeruzalem.

 

Wij bidden met Maria:
Licht, straal hier in onze ogen,
Licht, breek uit in duizendvoud,
Licht, kom ons met uw stralen tooien,
ga ons voor van hand tot hand.
Moge het Licht van Christus
ook in de tempel van ons hart verschijnen.

Bij het beeld

Maria draagt haar kind op aan de Heer, vraagt God dat Hij het leven van haar kind mag doorlichten. De tempel, gesymboliseerd in de Menorah kandelaar (de joodse liturgische kandelaar met 7 armen) die in bijbelse tijden in de tempel brandde. Zeven is het getal van de volheid en voltooiing. Maria vraagt God, dat Hij het leven van haar zoon mag vol-tooien.