Congregatie Zusters
Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën Ruiselede

Gebed in nood


Maria, Gij kent ons hart.
Gij weet hoezeer wij verlangen
naar vreugde en geluk.

Als het duister is,
zoeken wij naar licht.
Als het koud is,
hunkeren wij naar warmte.
Als we in nood zijn,
zien we uit naar iemand
die helpen kan.

Zie op ons neer
en neem ons bij de hand.

Bid voor ons om licht
en kracht,
om rust en vrede.

Laat ons, Maria,

geborgen zijn
in uw liefde.

Amen.

De zusters Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën bidden met u mee.