Congregatie Zusters
Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën Ruiselede

ILLUD MANE 2023 - die ochtend

19de editie van Illud Mane

De activiteiten van Illud Mane willen mensen, die op zoek zijn naar verdieping en zingeving,
samen brengen rond Maria.
We hopen u ook dit jaar opnieuw te mogen inspireren met ons aanbod!
  

Vesperdienst
Patroonsfeest O.L.V. van 7 Weeën

Vrijdag 15 september om 17u.
Kapel van het klooster, Bruggestraat 29 in Ruiselede

Op het feest van O.L.V. van 7 Weeën komen we samen om het avondgebed van de Kerk te bidden.
    Voorgangers: kan. Patrick Degrieck en diaken Davy Verkest
    Cantor: Roel Vansevenant
    Orgel: Lorenz Meulebroek

Na de vesperdienst ontmoeten we u graag voor een praatje bij een glaasje.

 

Eucharistieviering

Zondag 17 september om 10 uur
Kapel van het klooster, Bruggestraat 29 in Ruiselede
We verwelkomen u graag om samen eucharistie te vieren in de kloosterkapel.
Na de viering ontmoeten we u graag voor een praatje bij een glaasje.
   Celebranten: kan. P. Degrieck, alg. dir. van de Congregatie en proost van de Confrérie, en diaken Davy Verkest
   Deze viering wordt opgeluistert door Heleen Goeminne (zang en orgel).

Na de viering ontmoeten we u graag voor een praatje bij een glaasje.

Digitaal
De eucharistie kan ook digitaal gevolgd worden.
Deze viering wordt uitgezonden vanuit de kloosterkapel, Rollebaanstraat 8 in Beernem
i.s.m. bewoners, vrijwiillers en personeel van Woonzorgzone Curando Oost
   Celebranten: kan. Patrick Degrieck en diaken Davy Verkest
   Deze viering wordt opgeluisterd door Heleen Goeminne (zang) en Lorenz Meulebroek (piano) 

Conferentie
'Naastenliefde bij Bernardus en vandaag'

Donderdag 21 september om 20u
Kapel van het klooster, Bruggestraat 29 in Ruiselede

Wij verwelkomen Mgr. Lode Van Hecke, bisschop van Gent en voorheen abt in de Abdij van Orval.

De bisschop zal in zijn bevlogen stijl reflecteren rond Bernardus van Clairvaux, de grote mysticus en kerkleraar uit de 12de eeuw. Bernardus legt in zijn geschriften het accent op de ervaring. Zijn leer is initiatie in een leven dat verlangt tot geloofservaring te komen.
Christelij leven is volgens Bernardus leven in liefde. En waar liefde is, is vrijheid. Men kan trouwens niemand dwingen tot liefde, tot relatie met God of de medemensen. Wat is die liefde dan volgens Bernardus? Hoe kan ze zich ontwikkelen? Wat betekent de liefde tot de naaste?
Wanneer we Bernardus' gedachtengang volgen, ontdekken we hoe actueel en diepmenselijk zijn inzichten zijn.

Na de lezing ontmoeten we u graag voor een praatje bij eeen glaasje.

Inkom: gratis

 

Concert 'Dare alla Luce'

Zaterdag 23 september om 20u
Kapel van Hof Bladelin, Naaldenstraat 17-19 (ingang via Naaldenmarkt) in Brugge

Het publiek wordt in het concert 'Dare alla Luce' ondergedompeld in de grandeur van composities van grootheden als Händel en Vivaldi. Elke noot en elke tekst wordt met zorg gekozen om de luisteraars te betoveren en mee te voeren naar een andere tijd. Anna Nuytten (mezzosopraan) en Veera Voordeckers (klavecimbel) vullen elkaar aan als een perfecte harmonie, waarbij hun passie voor de barokmuziek tot uiting komt in elke klank die ze voortbrengen. Het publiek wordt meegenomen op een muzikale reis vol vreugde, melancholie en verlangen. Het is een eerbetoon aan de barokperiode en zijn vele facetten, vol licht en schaduw.
Laat jezelf onderdompelen in de schittering van 'Dare alle Luce', waar Anna Nuytten en Veera Voordeckers je meenemen naar een wereld waar de pracht van de barokmuziek tot leven komt. Laat je betoveren door de klanken, gegeven aan het licht, en koester deze feestelijke parels uit een vervolgen tijdperk.

Het concert gaat door in de O.L.V. Hemelvaartkapel in Hof Bladelin. 
Het 15de-eeuwse Hof Bladelin heeft een rijke geschiedenis en werd de voorbije twee eeuwen bewoond door zusters.
Het huidige 'Historical House' draagt tot op vandaag hun boodschap verder uit.
Meer weten: surf naar www.hofbladlin.be

Na het concert ontmoeten we u graag in Bankzaal de Medici voor een praatje bij een glaasje.

U kan kaarten reserveren via www.olv7weeen.be of telefonisch tijdens de kantooruren op 051 68 62 40
Prijs: 20 euro/persoon

Ommegang      De 7 Weeën van Maria

Reeds sedert 1305 kent Ruiselede een traditie van verering van O.L.V. van 7 Weeën.
De moeilijke momenten in Maria's leven worden uitgedrukt in zeven weeën of smarten. Ze zijn herkenbaar voor elke van ons tot op vandaag. De ommegang doen, stilstaan en verwijlen bij... biedt troost.

De brochure De ommegang in Ruiselede

Met de brochure kunnen zowel gelovigen, zinzoekers als recreanten te voet of met de fiets, een ommegang maken langs de verschillende ommegangskapelletjes in Ruiselededorp. Bij elke kapel wordt een korte bezinning voorzien.

De brochure met bezinningsteksten kan gedownload worden.
Een papieren versie is verkrijgbaar in het klooster van de Zusters O.L.V. van 7 Weeën (Bruggestraat 29), bij vzw Curando (Pensonaatstraat 8a), in iedere ommegangskapel en in de parochiekerke van Ruiselede; wat tevens het startpunt in van de ommegang.

 

De troostmantel

Voor het feest van O.L.V. van 7 Weeën werd speciaal een 'troostmantel' ontworpen.

Geïnspireerd door het leven van Maria, die bekommerd was om elke mens, maakten bewoners, medewerkers en vrijwilligers van Woonzorgzone Curando Oost in Beernem een troostmantel vol warmte en beschutting.
Met het maken van de troostmantel pakten ze letterlijk en figuurlijk de draad van onze inspiratie creatief op. Letterlijk deden ze dat met naald en draad. Figuurljk namen ze de draad van de zusters op om hun spiritualiteit verder vorm te geven.

De mantel is gemaakt van stor in warme kleuren: rood, groen, geel en blauw.
Deze kleuren saatn symbool voor liefdevolle zorg, hoop, blijdschap en geloof.
Op deze achtergrond van kleuren zijn enkele bomen gehaakt die symbool staan voor onze groene zorgomveving. Vele vogels nestelen zich in de takken van deze bomen. Symbool voor onze gastvrijheid.
Mooie roosjes maken het geheel compleet en verwijzen naar de 7 weeën van Maria. Deze geboortepijnen zijn voortekenen van een beloftevolle toekomst: ooit zullen rozen bloeien.

'Heer, leer ons de mantel van Liefde slaan, rond al wie leven moet met een gekwetst bestaan.'

 

Placemat

Voor het feest van O.L.V. van 7 Weeën op 15 september werd een placemat gemaakt waarop de troostmantel afgebeeld staat die speciaal ontworpen is door bewoners, medewerkers en vrijwilligers van Woonzorgzone Curando Oost.
Deze onderlegger wordt gebruikt in de verschillende huizen van vzw Curando tijdens de festiviteiten rond het patroonsfeest. 

 

 

 

 

De 'smartjes' - gebedskrans

Het begrip 'rozenkans' en het bidden ervan verwijst naar Maria die beschouwd wordt als de mystieke roos, omdat zij als eerst door God verlost werd. de 'smartjes' bestaan uit 7 x 7 kralen en verwijzen naar 7 grote lijdensmomenten in het leven van Maria. Na een inleidende tekst wordt een Onze Vader gebeden gevolgd door telkens 7 Weesgegroeten.
Het is een snoer van gebeden dat fungeert als een soort mantra.

 

Congregatie Onze-Lieve-Vrouw- van 7 Weeën Ruiselede

Het begon te Ruiselede in 1688 met enkele jonge vrouwen.
Het doel van hun samenzijn was: dienstbaar zijn en het geloof verkondigen.

De zusters zochten naar uitdrukkingsvormen voor de evengelische dynamiek die in hen leeft.
Meteen werd de basis gelegd voor de grote apotolaatswerken van de volgende eeuwen:
christelijke opvoeding en onderwijs, zieken- en bejaardenzorg.
Tot op vandaag heeft hun samenzijn nog steeds hetzelfde doel: dienstbaar zijn en Jezus verkondigen.

Marida, de Moeder van Smarten heeft een heel eigen plaats in hun leven.
Onder haar hoede zijn ze gezonden naar mensen om in eenvoud en dienstbaarheid hunt tocht- en lotgenoot te zijn.
Met Haar gaan zij hun levensweg. Zij brengt hen naar Jezus.

De Confrérie Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën is een nieuwe twijg aan de stam.

 

Illud Mane (in vertaling 'die ochtend')

Het gebeurde te Ruiselede. Het was nacht. Twee zusters werden gewekt en uitgenodigid door een mooie vrouwe: "Kom en volg mij". De zusters voelen het aan... het is Maria... en ze volgen haar.
Op 7 plaatsen houdt de Vrouw halt. Ze knielt en ze bidt en telkens blijven enkele bloeddruppels liggen.

's Anderendaags 'Illud Mane'die ochtend, in de kapel, zijn de zusters verbaasd dat de prachtige mantel van het beeld van Onze-Lieve-Vrouw vuil en beslijkt is alsof het pas van een lange tocht, langs modderige wegen is teruggekomen. De mensen vonden op 7 plaatsen nog de bloeddruppels.

Maria, de hemelse Moeder gaat met de mens nu op stap langs de wegen van het leven, ook de modderige wegen...
Ze slaat haar mantle om het door het leven gekwetste mensenhart.

Wat een 'opstaan', wat een ochtend, Illud Mane!