Congregatie Zusters
Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën Ruiselede

ILLUD MANE 2022 - die ochtend

18de editie van Illud Mane

In dit tijdperk waar ecologie -de wetenschap die de wisselwerkingen bestudeert tussen organismen en hun omgeving- hoogtij viert, laten we ons raken door verbindingen tussen mens, God/datgene wat ons overstijgt.

De activiteiten van Illud Mane willen mensen, die op zoek zijn naar verdieping en zingeving,
samen brengen rond Maria.
We hopen u ook dit jaar opnieuw te mogen inspireren met ons aanbod!
  

 

Tentoonstelling    'VERBINDING'    Muziek

Muzikale opening zondag 4 september om 15u. in LDC den Tap

Op deze muzikale opening verwennen we graag al uw zintuigen:

Kris Van Gent uit Kaster brengt werken in brons, hout en steen. Het kappen in steen werkt louterend voor Kris. Het bevrijden van de figuur uit de steenmassa creëert een nieuwe werkelijkheid. Zowel in de figuratieve als abstracte werken voel je een zelfde liefde en gedrevenheid: een verstilde genegenheid voor mens en dier; verwondering en respect voor vorm, lijn en materie.
Facebook: K-art
www.art-with-a-heart.be 

Monique Haelewyn uit Gistel stelt schilderijen en enkele keramische werken tentoon. Haar schilderijen weerspiegelen in een gevarieerd coloriet en met telkens wisselende stijlen de innerlijke landschappen waarin zij zich bij voorkeur terugtrekt. In de werken vinden we veel elementen uit de natuur zoals stukjes hout, aardse kleuren ... Zij schildert vaak de breuklijnen van het leven. Vanuit persoonlijke ervarlngen vertelt elk werk zijn eigen verhaal. In haar keramiek schuilt ook een signaal van de binnenkant.
Patrick Vanhaelemeesch slelt enkele gedichten bij werken van zijn echtgenote Monique tentoon.

Emiel Vertongen en Merel van Hemelryck, allebei bekend van 'De Zes' op Klara, zullen de culturele namiddag muzikaal ondersteunen. Zij doen dit beide op hun cello met werken van Friederich Kummer, Jacques Offenbach en Sebastiaan Lee.
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/05/27/zo-hoorde-je-stromae-of-john-miles-nog-nooit-jongerenjury-konin/

Ondertussen bieden wij u een drankje en hapje aan.

De tentoonstelling is ook nog te bezoeken in aanwezigheid van de kunstenaars op zaterdag 17 september van 9u. en 12u.
Dit kunt u combineren met een bezoek aan de lokale streekmarkt die plaastheeft rond LDC Den Tap, Aalterstraat 10 te Ruiselede. 

 

Vesperdienst
Patroonsfeest O.L.V. van 7 Weeën

Donderdag 15 september om 17u. in de kloosterkapel

Op het feest van O.L.V. van 7 Weeën komen we samen om het avondgebed van de Kerk te bidden.
    Voorganger: Diaken Davy Verkest
    Cantor: Roel Vansevenant
    Orgel: Lorenz Meulebroek
 

 

Eucharistieviering

Zondag 18 september om 10 uur

Kloosterkapel
We verwelkomen u graag opnieuw om samen eucharistie te vieren in de kloosterkapel.
Na de viering ontmoeten we u graag voor een praatje bij een glaasje.
   Celebranten: Kan. P. Degrieck, Alg. Dir. van de Congregatie en proost van de Confrérie en Diaken Davy Verkest
   Deze viering wordt opgeluistert door Anna Nuytten (zang en orgel).

Digitaal
De eucharistie kan ook digitaal gevolgd worden.
Deze viering wordt uitgezonden vanuit de kapel van WZC Marialove te Heestert (behorend tot vzw Curando).
   Celebranten: Kan. P. Degrieck, E.H. Marc Pollet en Diaken Davy Verkest
   Deze viering wordt opgeluisterd door het bewonerskoor van WZC Marialove,
   Elsi Spanoghe (sopraan) en Pieter Van Waesberghe (orgel). 

De troostmantel

Voor het feest van O.L.V van 7 Weeën werd speciaal een 'troostmantel' ontworpen door bewoners, medewerkers en vrijwillers van WZC Herdershove te Brugge (behorende tot vzw Curando).

In hun kwetsbaarheid kunnen mensen bij Maria terecht: om warmte wanneer het rondom en binnenin hen koud wordt, om licht als donkerte overheerst. Ze slaat haar mantel om de kwetsuren en noden van ieder mens. Altijd opnieuw en met oneindig veel liefde. De mantel van Maria vormt het fundament van de spiritualiteit van Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën. Moge deze mantel allen bekleden met 'De Blijde Boodschap' van Jezus, om de Heer is het te doen.

'Heer leer ons de mantel van Liefde slaan, rond al wie leven moet met een gekwetst bestaan.'

 

ASEMROVEND

Wanneer jij op 'n vriend se skouers staan,
is meer dinge vir jou sigbaar.
Wanneer jullie rug aan rug staan,
is daar minder om te vrees.
Wanneer jullie skouer aan skouer staan,
is die las ligter.
En wanneer jullie saam opkijk,
is die prag en grootsheid van die hemelruim
asemrovend.
    
- Ton Houtepen -

Conferentie 'Alles is met alles verbonden.'

Donderdag 22 september om 20 uur in de kloosterkapel

Lezing door dr. Lea Verstricht

Wij verwelkomen dr. Lea Verstricht, theologe verbonden aan de KU Leven (Leerstoel Priester Léon de Foere) en aan het CCV in het bisdom Antwerpen. Haar onderzoek situeert zich de laatste jaren op het vlak van religie en stad, het religieuze leven, en ecologie en Kerk.

Vanuit de 'groene' encycliek Laudato Si' zoekt zij naar een ecologische omgang van de mens met zijn omgeving.
Welke fundamenten dienen zich aan om Kerk nieuwe vorm te geven vanuit de ecologische bekering? Wat betekent dit concreet voor (geloofs)gemeenschappen? Met wie zorgen we voor ons 'gemeenschappelijk' huis?
Dr. Lea Verstricht geeft hierover inleidende ideeën.

https://www.ucsia.org/home/themalijnen/religie-en-samenleving/evenementen/ecoclesiologie/

 

Ommegang - De 7 Weeën van Maria

Reeds sedert 1305 kent Ruiselede een traditie van verering van O.L.V. van 7 Weeën.
De moeilijke momenten in Maria's leven worden uitgedrukt in zeven weeën of smarten. Ze zijn herkenbaar voor elk van ons tot op vandaag. De ommegang doen, stilstaan en verwijlen bij ... biedt troost. 

Brochure
De ommegang in Ruiselede.
Met de brochure kunnen zowel gelovigen, zinzoekers als recreanten te voet of met de fiets, een ommegang maken langs de verschillende ommegangskapelletjes in Ruiseledorp. Bij elke kapel wordt een korte bezinning voorzien.

De brochure met bezinningsteksten en wegbeschrijving kan gedownload worden via www.olv7weeen.be.
Een papiern verise kan afgehaald worden in het klooster van de zusters O.L.V van 7 Weeën (Bruggestraat 29), bij vzw Curando (Pensionaatstraat 8a) of aan het portaal van de parochiekerk van Ruiselede; dat tevens het startpunt is van de ommegang.

 

Placemat

Voor het feest van O.L.V. van 7 Weeën op 15 september werd speciaal een placemat gemaakt waarop de troostmantel afgebeeld staat die speciaal ontworpen is door bewoners, medewerkers en vrijwilligers van WZC Herdershove (WZZ Noord van vzw Curando).
Deze onderlegger wordt gebruikt in de verschillende huizen van vzw Curando tijdens de festiviteiten rond het patroonsfeest.

 

De 'smartjes' - gebedskrans

Het begrip 'rozenkrans' en het bidden ervan verwijst naar Maria die beschouwd wordt als de mystieke roos, omdat zij als eerste door God verlost werd. De 'smartjes' bestaan uit 7 x 7 kralen en verwijzen naar 7 grote lijdensmomenten in het leven van Maria. Na een inleidende tekst wordt een Onze Vader gebeden gevolgd door telkesn 7 Weesgegroeten.
Het is een snoer van gebeden dat fungeert als een soort mantra. 

Congregatie Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën Ruiselede

Het begon te Ruiselede in 1688 met enkele jonge vrouwen.
Het doel van hun samenzijn was: dienstbaar zijn en het geloof verkondigen.

De zusters zochten naar uitdrukkingsvormen voor de evangelische dynamiek die in hen leefde.
Meteen werd de basis gelegd voor de grote apostolaatswerken van de volgende eeuwen:
christelijke opvoeding en onderwijs, zieken- en bejaardenzorg.
Tot op vandaag heeft hun samenzijn nog steeds hetzelfde doel dienstbaar zijn en Jezus verkondigen.

Maria, de Moeder van Smarten heeft een heel eigen plaats in hunleven.
Onder haar hoede zijn ze gezonden naar mensen om in eenvoud en dienstbaarheid hun tocht- en lotegenoot te zijn.
Met Haar gaan zij hun levensweg. Zij brengt hen naar Jezus.

De Confrérie Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën is een nieuwe twijg aan de stam. 

 

Illud Mane (in vertaling 'die ochtend')

Het gebeurde te Ruiselede. Het was nacht. Twee zusters werden gewekt en uitgenodigd door een mooie vrouw: 'Kom en volg mij'. De zusters voelen het aan ... het is Maria ... en ze volgen haar.
Op 7 plaatsen houdt de Vrouw halt. Ze knielt en ze bidt en telkens blijven enkele bloeddruppels liggen.

's Anderendaags 'Illud Mane', die ochtend, in de kapel, zijn de zusters verbaasd dat de prachtige mantel van het beeld van Onze-Lieve-Vrouw vuil en beslijkt is alsof het pas van een lange tocht, langs modderige wegen is teruggekomen. De mensen vonden op 7 plaatsen nog de bloeddruppels.

Maria de hemelse Moeder gaat met de mens nu op stap langs de wegen van het elven, ook de modderige wegen ...
Ze slaat haar mantel om het door het leven gekwetste mensenhart.

Wat een 'opstaan', wat een ochtend, Illud Mane!